Utbildningar
Elinstallationsreglerna
Installationskontroll
Installationskontroll - WEBB-utb
Elektriska klurigheter
ESA
Elsäkerhet för elektriker
Elsäkerhet för tekniker
Elsäkerhet för tekniker - WEBB-utb
Arbete med spänning
Grundläggande elteknik
Elansvar WEBB-utb
Skötsel av elanläggningar - WEBB-utb

Öppna utbildningar

Dokument / Ladda ner
Övriga

Konsulttjänster
Elansvar

Skylt "Arbete pågår"
Information om skyltsatsen

Kontakta oss
044-22 70 38

Fler kontaktuppgifter

Mer om ELKUL

Tillbaka till start


Elsäkerhet för tekniker som WEBB-utbildning                            

Så här gör du för att köpa utbildnige .

Du kan betala/köpa utbildningen på 2 sätt:

1. Betala mot faktura
Skicka ett e-post till per@elkul.se för att köpa en eller flera kuponger/värdebevis. Detta faktureras då beställande företag. Villkor för betalning 30 dagar.

Ange i e-posten:
Vilken WEBB-utbildning du vill köpa (Elsäkerhet för tekniker)          
Företagsnamn:
Beställarens namn:
Beställarens referens:
Eventuellt ordernummer:
Faktura-adress samt eventuell e-postadress för faktura:
Antal kuponger/värdebevis som önskas (1 kupong per deltagare/elev):
Adress dit utbildningskompendium och inloggningskuponger/värdebevis ska skickas:

Tips! - Du kan klippa ut ovanstående text och klistra in i ditt e-post. Och sedan fylla på med uppgiffterna.

Respektive deltagare går till köpsidan för utbildningen. Se länk längst ner på denna sida. Välj skapa konto och ange elevuppgifter inkl. e-post och välj ett lösenord.

Välj "Har en kupong/värdebevis" och ange koden som finns i kupongen/värdebeviset.

Nu är utbildningen "öppen" för deltagaren i 30 dagar.


2. Betala med kontokort/kreditkort
Denna betalningsmetod blir något dyrare.

Gå till köpsidan för utbildningen. Se länk längst ner på denna sida.

Välj skapa konto och ange elevuppgifter inkl. e-post och väljer ett lösenord.

Välj betala med "PayPal".

Välj valuta SEK eller USD.
(Jag tror det blir något billigare om du väljer USD och låter din egen bank växla)

Betala med ditt kredit- kontokort till PayPal.

Nu är utbildningen "öppen" för deltagaren i 30 dagar.

Du får ett kvitto i ditt konto i utbildningsplattformen. Skicka en kopia på kvittot till per@elkul.se om du vill ha ett kvitto med momsspecifikation.

Skicka ett e-post till per@elkul.se med adressen dit du vill att utbildningskompendiumet skickas.

Länk till utbildningen Elsäkerhet för tekniker på webben

 

 


 

 

 

 

 

Elsäkerhetsledare