Utbildningar
Elinstallationsreglerna
Installationskontroll
Installationskontr. WEBB
Elektriska klurigheter
ESA
Elsäkerhet vid arbete
Elsäkerhet för tekniker
Elsäkerhet för tekniker - WEBB-utb
Arbete med spänning
Grundläggande elteknik
Elansvar WEBB-utb
Skötsel av elanläggningar - WEBB-utb

Öppna utbildningar

Dokument/Ladda ner
Övriga

Konsulttjänster
Elansvar

Skylt "Arbete pågår"
Information om skyltsatsen

Kontakta oss
044-22 70 38

Fler kontaktuppgifter

Mer om ELKUL

Tillbaka till start


Installationskontroll som WEB-utbildning                            

ELKUL WEBB-utbildning i Installationskontroll är tänkt att motsvara den personliga utbildningen med föreläsare.

Utbildningens längd är ca. 1 heldag och är uppdelad på ca 40 korta lektioner. Det är möjligt och lämpligt att dela upp utbildningen på flera dagar/tillfällen. Detta kan vara en fördel jämfört med den utbildning när jag kommer ut eftersom man då hinner smälta innehållet och kan gå tillbaka för att repetera olika avsnitt.

Man kan gå utbildnignen på datorn, på surfplatta och det fungerar även bra i mobilen. Bäst är såklart dator eller surfplatta.

Priset är 1995 kr exkl. moms (2494 kr inkl moms) per deltagare och licensen är personlig. Vid beställning av fler än 5 licenser till ett företag ges mängdrabatt. Begär gärna offert på detta.

Så här gör du för att köpa utbildningen - länk

Du hittar utbildingen på följande länk: WEB-utbildning Installationskontroll

Se en kort presentation i filmen nedan.

 

Detta ingår i utbildningen:

Ett utbildningskompendium om Installationskontroll på 90 sidor, skickat utan extra kostnad till kursdeltagaren ingår.

WEBB-baserad utbildning med teoretiska genomgångar, praktiska visningar och några quiz.

Innehållsförteckning
Utbildningen böjar med en kort sammanfattning om vad som bör ingå i en installationskontroll
Regler och föreskrifter
Hur Elsäkerhetslagen förhåller sig till Egenkontrollprogram och Installationskontroll
Vilka krav ELSÄK-FS 2017:3 (föreskriften om egenkontrollprogram) har när det gäller installationskontroll.
Vilka krav det finns angående installationskontrollen i ELSÄK-FS 2022:1
Vilka krav och rekommendationer som finns i Elinstallationsreglerna när det gäller installationskontrollen.
Förslag på Egenkontrollprogram för ett litet elinstallationsföretag – för nerladdning
Provning av skyddsledare
Teoretisk genomgång av vad som är viktigt att tänka på när du provar skyddsledare
Hur du kalibrerar några vanliga installationsprovare
Demonstration av olika sorters sätt att prova PE, både bra och dåliga.
Hur vi kopplar in vår provare, hur vi mäter och hur ska vi tolka resultatet av mätningen
Faran med att mäta med en ”summer”
Isolationsprovning
Hur vi kopplar in vår provare, hur vi mäter och hur ska vi tolka resultatet av mätningen
Hur vi kan felsöka då vi har ett isolationsfel. Olika sätt att hitta felet.
Hur vi kan hitta isolationsfel - demo på provtavla.
Hur kan vi mäta läckströmmar i en spänningssatt anläggning - Teoretisk genomgång
Läckströmmar - demonstration vid provtavla
Felkretsimpedans
Varför det är viktigt att hålla reda på felkretsimpedansen och uppfylla kravet på automatisk frånkoppling
Hur vi tolkar vårt mätresultat samt en "genväg" där vi kan jämföra ohmvärdet med en enkel tabell
Hur en jordfelsbrytare påverkar behovet av låg felkretsimpedans samt vår mätning
Hur vi mäter förimpedansen och hur vi kan använda detta värde
Genomgång av tabeller för maximal ledningslängd med tanke på villkoret för automatisk frånkoppling
Provning av jordfelsbrytare
Olika typer av jordfelsbrytare samt hur vi provar dessa. Vilka värden är godkända.
Demonstration av olika typer av installationsprovare och hur de mäter jordfelsbrytare
Hur läckströmmar kan påverka mätresultatet
Hur man kan mäta jordfelsbrytare på ett effektivt sätt direkt i centralen – praktisk dem i provtavla
Spänningsfall
Kort om beräkning av spänningsfall
Hur man kan mäta med en installationsprovare och därefter beräkna spänningsfallet
Genomgång av tabeller för beräkning av spänningsfall
Fasföjd
Hur du mäter fasföljd med installationsprovare – demo olika provare
Rutiner för installationskontroll
Vilka rutiner som måste finnas på företaget samt hur rutinerna kan se ut på ett litet företag.
Exempel på rutin finns för nerladdning.
Dokumentation av kontrollen
Förslag på olika protokoll
Exempel på olika protokoll finns för nerladdning
Sammanfattning av utbildningen

Efter utbildnignen utfärdas ett personligt kursbevis som skickas till deltagaren.

 

 

 

Fluke 1653