Utbildningar
Elinstallationsreglerna
Installationskontroll
Elektriska klurigheter
ESA
Elsäkerhet vid arbete
Elsäkerhet för driftpersonal
Arbete med spänning
Grundläggande elteknik
Maskiners el

Öppna utbildningar

Dokument / Ladda ner
Kurskatalog
Övriga

Konsulttjänster
Elansvar

Skylt "Arbete pågår"
Information om skyltsatsen

Kontakta oss
044-22 70 38

Fler kontaktuppgifter

Mer om ELKUL

Tillbaka till start

ESA - ESA 2014

ESA-Grund och ESA Arbete

ELKUL erbjuder ESA-utbildnigar för elektriker och andra som berörs av regeklverket.

Utbildnignarna kan anordnas som företagsbeställda utbildningar. Varje termin anordnas också en eller ett par "öppna utbildnigar" i södra Sverige.

ELKUL, Per Jonasson är godkänd ESA-lärare sedan september 2014. På utbildnigen, som i grunden är en elsäkerhetsutbildning för elektriker behanldar vi givetvis begrepp och publikationerna ESA Grund och ESA Arbete. Ett för ändamålet speciellt framtaget utbildningsmateriel används på utbildningsdagen.

I Maj håller jag en "öppen" ESA-utbildning i Perstorp. Läs mer här!

 

Produktblad utbildning ESA 2014

 

 

 

 

ESA-Grund:14

ESA-Arbete:14