Utbildningar
Elinstallationsreglerna
Installationskontroll
Installationskontroll - WEBB-utb
Elektriska klurigheter
ESA
Elsäkerhet för elektriker
Elsäkerhet för tekniker
Elsäkerhet för tekniker - WEBB
Arbete med spänning
Grundläggande elteknik
Elansvar WEBB-utb
Skötsel av elanläggningar - WEBB-utb

Öppna utbildningar

Dokument / Ladda ner
Övriga

Konsulttjänster
Elansvar

Skylt "Arbete pågår"
Information om skyltsatsen

Kontakta oss
044-22 70 38

Fler kontaktuppgifter

Mer om ELKUL

Tillbaka till start

ESA - ESA -19

ESA Grund och ESA Arbete

ELKUL erbjuder ESA-utbildnigar för elektriker och andra som berörs av regeklverket.

Utbildningarna kan anordnas som öppna eller företagsbeställda utbildningar. Varje termin anordnas en eller ett par "öppna utbildningar" i södra Sverige.

 

Vi erbjuder öppen webutbildning i ESA Fackkunnig -19 Repetition.
Nästa tillfälle är fredagen den 28 maj 2021.   Läs mer här

Utbildningen kostar 5490 kr/deltagare och då ingår litteratur samt ESA- skrifterna ESA Grund -19 och ESA Arbete -19. Om du redan har ESA kostar utbildningen 4630 kr/deltagare. 

ELKUL, Per Jonasson är godkänd ESA-lärare. På utbildnigen, som i grunden är en elsäkerhetsutbildning för elektriker behandlar vi givetvis publikationerna ESA Grund och ESA Arbete. Ett för ändamålet speciellt framtaget utbildningsmateriel används på utbildningsdagen.

ELKUL erbjuder utbildning i:

ESA -19 Fackkunnig grundutbildning 2 dagar

ESA -19 Fackkunnig repetition  

ESA Instruerad person i kombination med EBR  KJ41 (Kabelförläggning)

 

Produktblad utbildning ESA -19 Fackkunnig

 

För "öppen" utbildning i ESA - klicka här

 

ESA Grund -19

ESA Arbete -19