Utbildningar
Elinstallationsreglerna
Installationskontroll
Installationskontroll - WEBB-utb
Elektriska klurigheter
ESA
Elsäkerhet för elektriker
Elsäkerhet för tekniker
Elsäkerhet för tekniker - WEBB-utb
Arbete med spänning
Grundläggande elteknik
Elansvar WEBB-utb
Skötsel av elanläggningar - WEBB-utb

Öppna utbildningar

Dokument / Ladda ner
Övriga

Konsulttjänster
Elansvar

Skylt "Arbete pågår"
Information om skyltsatsen

Kontakta oss
044-22 70 38

Fler kontaktuppgifter

Mer om ELKUL

Tillbaka till start


Öppna utbildningar

ELKUL arrangerar utbildningsdagar i föreskrifter inom el, elsäkerhet, ESA, elansvar och aktuella elstandarder.

 

Öppna utbildningar hösten 2022

Datum   Utbildning  Ort  Infoblad  Anmälan
         
15/9  ESA Fackkunnig Repetition  Helsingborg        
         
19/9  Elinstallationsregler med nya föreskrifter  Perstorp        
         
20/9 Installationskontroll / kontroll före idrifttagning  Perstorp        
         
21/9  Elsäkerhet vid arbete / Skötsel av elanläggningar  Perstorp