Utbildningar
Elinstallationsreglerna
Installationskontroll
Elektriska klurigheter
ESA
Elsäkerhet vid arbete
Elsäkerhet för driftpersonal
Arbete med spänning
Grundläggande elteknik
Maskiners el

Öppna utbildningar

Dokument / Ladda ner
Kurskatalog
Övriga

Konsulttjänster
Elansvar

Skylt "Arbete pågår"
Information om skyltsatsen

Kontakta oss
044-22 70 38

Fler kontaktuppgifter

Mer om ELKUL

Tillbaka till start


Grundläggande elteknik

Dagens företagsklimat ställer allt större krav på lönsamhet och effektivitet. Just in time tillverkning och trimmad produktion tillåter inte långa produktionsbortfall.

Många organisationer kan inte ha elektriker anställda och tillgängliga hela den aktiva produktionstiden. Flertalet företag väljer därför att lösa detta problem genom att vissa medarbetare utbildas i att återställa motorskydd samt byta proppsäkringar.

Vissa maskiner är sammansatta och kräver speciell kompetens. Kursen i grundläggande elteknik kan anpassas så att mekaniker och operatörer får en inblick i eltekniken för att lättare förstå samanhanget.

Kursen i Grundläggande elteknik innehåller normalt mycket praktik och specialanpassas alltid efter respektive företag.

Produktblad Grundläggande elteknik