Utbildningar
Elinstallationsreglerna
Installationskontroll
Elektriska klurigheter
ESA
Elsäkerhet vid arbete
Elsäkerhet för driftpersonal
Arbete med spänning
Grundläggande elteknik
Maskiners el

Öppna utbildningar

Dokument / Ladda ner
Kurskatalog
Övriga

Konsulttjänster
Elansvar

Skylt "Arbete pågår"
Information om skyltsatsen

Kontakta oss
044-22 70 38

Fler kontaktuppgifter

Mer om ELKUL

Tillbaka till start


Elsäkerhet vid arbete - skötsel av elanläggningar

Kursen alla bör gå - vart 3:e år
Alla som arbetar där det finns en elfara skall ha kunskap om faran och utbildning i säkerhetsåtgärder i förhållande till arbetsuppgifterna.

ELSÄK-FS 2006:1 paragraf 4

Grunderna för säkert arbete finns i ELSÄK-FS 2006:1. Detaljer för det säkra arbetet finner man i Svensk standard SS-EN 50110. Det är här man bl.a. hittar Elsäkerhetsledaren och dess uppgifter.

Nya SS-EN 50110-1 utgåva 3
SS-EN 50110-1 utgåva 3 blev "tvingande" februari 2016. I denna har Elarbetsansvarig och Eldriftansvarig utgått som begrepp. Elarbetsansvarig blir Elsäkerhetsledare och Eldriftansvarig blir i princip Elanläggningsansvarig. En ny roll har tillkommit - Eldriftledare som skall bedöma arbetets inverkan på elanläggningen samt elanläggnignens inverkan på de personer som utför arbete.

Under kursdagen tar vi även upp elfaran och hur man ska agera vid elolyckor. Vi behandlar även skötsel av elanläggningar och nytt system för behörighet som kommer ett gälla efter 1 juli 2017.

Denna kurs benämns även som Skötsel av elanläggningar. 

ESA Grund, ESA installation och ESA Industri
ESA är tillägg till föreskrift och standard. ESA finns i olika varianter.
Läs mer om vår ESA-utbildning här.

Både arbetsmiljölagen och elföreskrifter ställer krav på regelbunden utbildning för dem som deltar i arbeten med elektriska risker. Lämplig intervall är 3 år.

ELKUL:s kurs i Elsäkerhet vid arbete är en elsäkerhetskurs som alla elektriker bör gå.

Produktblad Elsäkerhet vid arbete - med nya SS-EN 50110-1 utg. 3

Produktblad ESA - Elsäkerhet

Produktblad ESA för anläggningsarbetare