Utbildningar
Elinstallationsreglerna
Installationskontroll
Installationskontroll - WEB-utb
Elektriska klurigheter
ESA
Elsäkerhet för elektriker
Elsäkerhet för tekniker
Elsäkerhet för tekniker - WEB
Arbete med spänning
Grundläggande elteknik
Elansvar WEB-utb
Skötsel av elanläggningar - WEB-utb

Öppna utbildningar

Dokument / Ladda ner
Övriga

Konsulttjänster
Elansvar

Skylt "Arbete pågår"
Information om skyltsatsen

Kontakta oss
044-22 70 38

Fler kontaktuppgifter

Mer om ELKUL

Tillbaka till start

Elinstallationsreglerna - SS 436 40 00 utgåva 3

Nu även med Nya föreskrifter som blir tvingande 1/12 2022 

En viktig utbildning att repetera regelbundet

Denna utbildning kan ses som en allmänbildningskurs för elektriker, konstuktörer och Auktoriserade elinstallatörer.

Vi behandlar ämnen som :

- Reparation/nyinstallation - vad gäller
- Krav på jordfelsbrytare
- Skyddsutjämning - vad är tvingande krav?
- Ledningsdimensionering
- Enfasmatningar från flerfasgrupper
- Badrum, områden och kompletterande skyddsutjämning
- Kraftförsörjning med fotoelektriska solceller
- Matning för elfordon
- Elsäkerhetsverkets tolkningar på vissa frågor
- Frågor och svar från Elsäkerhetsverket

Några av de dokument som behandlas:
ELSÄK-FS 2022:1,Föreskrifter om hur Starkströmsanläggningar ska vara utförda
ELSÄK-FS 2022:2, Föreskrifter om skyltning av elanläggningar
ELSÄK-FS 2022:3, Föreskrifter om innehavarens kontroll av starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar 
SS 436 40 00 - Elinstallationsreglerna utgåva 3På utbildningsdagen uppstår alltid många diskussioner och frågor där vi reder ut begreppen.

Produktblad Elinstallationsregler

 

 

SS 436 40 00 framsida