Utbildningar
Elinstallationsreglerna
Installationskontroll
Elektriska klurigheter
ESA
Elsäkerhet för elektriker
Elsäkerhet för tekniker
Arbete med spänning
Grundläggande elteknik
Maskiners el

Öppna utbildningar

Dokument / Ladda ner
Kurskatalog
Övriga

Konsulttjänster
Elansvar

Skylt "Arbete pågår"
Information om skyltsatsen

Kontakta oss
044-22 70 38

Fler kontaktuppgifter

Mer om ELKUL

Tillbaka till start

Elinstallationsreglerna - SS 436 40 00 utgåva 3

"Nya" Elinstallationsregler Utgåva 3 blev tvingande 2018.

De nya reglerna innebär inte lika stora förändringar som när utgåva 1 och 2 kom ut. Dock finns en hel del justeringar lite här och var. Exempelvis har kravet på installation av jordfelsbrytare utökats något och kraven på skyddsutjämning har omformulerats. Rekommendation att installera en helt ny, tidigrae okänd produkt, AFDD har införts för bl a brandfarliga utrymmen. En AFDD är tänkt att skydda vid små "ljusbågar" i gruppledningar.

Denna utbildning kan ses som en allmänbildningskurs för elyrkesmän, konstuktörer och Auktoriserade elinstallatörer. Vi behandlar ämnen som :

- Reparation/nyinstallation - vad gäller
- Krav på jordfelsbrytare
- Skyddsutjämning - vad är tvingande krav?
- Ledningsdimensionering - lite kort
- Enfasmatningar från flerfasgrupper
- Badrum, områden och kompletterande skyddsutjämning
- Kraftförsörjning med fotoelektriska solceller (uppdaterat avsnitt)
- Matning för elfordon (nytt avsnitt)
- Elsäkerhetsverkets tolkningar på vissa frågor
- Frågor och svar från Elsäkerhetsverket

Några av de dokument som behandlas:
ELSÄK-FS 2008:1
SS 436 40 00 - Elinstallationsreglerna utgåva 3
SEK handbok 413 - Skyddsutjämning i byggnader.
Handbok 421 - Ledningsdimensionering


På kursdagen uppstår alltid många diskussioner och frågor där vi reder ut begreppen.

Produktblad Elinstallationsregler