Utbildningar
Elinstallationsreglerna
Installationskontroll
Installationskontroll - WEB-utb
Elektriska klurigheter
ESA
Elsäkerhet för elektriker
Elsäkerhet för tekniker
Elsäkerhet för tekniker - WEB
Arbete med spänning
Grundläggande elteknik
Elansvar WEB-utb
Skötsel av elanläggningar - WEB-utb

Öppna utbildningar

Dokument / Ladda ner
Övriga

Konsulttjänster
Elansvar

Skylt "Arbete pågår"
Information om skyltsatsen

Kontakta oss
044-22 70 38

Fler kontaktuppgifter

Mer om ELKUL

Tillbaka till start

Elinstallationsreglerna - SS 436 40 00 utgåva 3

En viktig utbildning att repetera regelbundet

Denna utbildning kan ses som en allmänbildningskurs för elektriker, konstuktörer och Auktoriserade elinstallatörer.

Vi behandlar ämnen som :

- Reparation/nyinstallation - vad gäller
- Krav på jordfelsbrytare
- Skyddsutjämning - vad är tvingande krav?
- Ledningsdimensionering
- Enfasmatningar från flerfasgrupper
- Badrum, områden och kompletterande skyddsutjämning
- Kraftförsörjning med fotoelektriska solceller
- Matning för elfordon
- Elsäkerhetsverkets tolkningar på vissa frågor
- Frågor och svar från Elsäkerhetsverket

Några av de dokument som behandlas:
ELSÄK-FS 2008:1
SS 436 40 00 - Elinstallationsreglerna utgåva 3
SEK handbok 413 - Skyddsutjämning i byggnader.
Handbok 421 - Ledningsdimensionering


På utbildningsdagen uppstår alltid många diskussioner och frågor där vi reder ut begreppen.

Produktblad Elinstallationsregler

 

SS 436 40 00 framsida