Utbildningar
Elinstallationsreglerna
Installationskontroll
Elektriska klurigheter
ESA
Elsäkerhet vid arbete
Elsäkerhet för driftpersonal
Arbete med spänning
Grundläggande elteknik
Maskiners el

Öppna utbildningar 2015

Dokument / Ladda ner
Kurskatalog
Övriga

Konsulttjänster
Elansvar

Skylt "Arbete pågår"
Information om skyltsatsen

Kontakta oss
044-22 70 38

Fler kontaktuppgifter

Mer om ELKUL

Tillbaka till start


Elansvar

Arbetsgivare och innehavare av elanläggningar har ett stort ansvar. Det är många regler och lagar man bör känna till. 

ELKUL erbjuder rådgivning i frågor som rör elföreskrifter och ansvar.

Innehavare av elanläggningar och arbetsgivare bör skriva kompletterande anvisningar till föreskrifterna och standarden (SS-EN 50 110-1) om det behövs med hänsyn till anläggningens resp. arbetets karaktär. 

ELKUL hjälper er att skriva en särskild anvisning.

Kontakta oss så berättar vi mer.