Utbildningar
Elinstallationsreglerna
Installationskontroll
Elektriska klurigheter
ESA
Elsäkerhet vid arbete
Elsäkerhet för driftpersonal
Arbete med spänning
Grundläggande elteknik
Maskiners el

Öppna utbildningar

Dokument / Ladda ner
Kurskatalog
Övriga

Konsulttjänster
Elansvar

Skylt "Arbete pågår"
Information om skyltsatsen

Kontakta oss
044-22 70 38

Fler kontaktuppgifter

Mer om ELKUL

Tillbaka till start


Arbete med spänning - Isolerhandskmetoden

Arbete med spänning är den bästa metoden när det inte går att undvika arbete på eller nära spännings-förande delar. Genom att använda isolerade handskar, isolerade verktyg och isolerande plast enligt en beprövad metod kan arbetet ändå genomföras på ett säkert sätt.

Det är mycket viktigt att den som är Elarbetsansvarig gör en elsäkerhetsplanering och en riskbedömning vid alla arbeten. Utifrån planeringen väljs lämplig arbetsmetod för arbetet.   

Att vara utbildad i arbete med spänning innebär inte att man normalt skall arbeta på spänningsförande delar. Man väljer givetvis alltid i första hand metoden Arbete utan spänning. Men om man ändå måste arbeta nära eller på spänningsförande delar skall man välja en säker metod. 

Många företag väljer denna utbildning som en fördjupad säkerhetsutbildning för elektriker.

Arbetsmetoden som vi lär ut är Isolerhandskmetoden i kopplingsutrustning och praktiska övningar på varierande övningsmoduler ingår alltid i utbildningen. I de fall man gått kursen Elsäkerhet med arbete inom det senaste året kan man komplettera med en dag för att få certifikat för arbete med spänning.

Produktblad Arbete med spänning