Utbildningar
Elinstallationsreglerna
Installationskontroll
Elektriska klurigheter
ESA
Elsäkerhet för elektriker
Elsäkerhet för tekniker
Arbete med spänning
Grundläggande elteknik
Maskiners el

Öppna utbildningar

Dokument / Ladda ner
Kurskatalog
Övriga

Konsulttjänster
Elansvar

Skylt "Arbete pågår"
Information om skyltsatsen

Kontakta oss
044-22 70 38

Fler kontaktuppgifter

Mer om ELKUL

Tillbaka till start


Elsäkerhet för tekniker

Kursen alla bör gå
Alla som kan utsättas för en elfara i sitt arbete skall ha kunskap om faran och utbildning i säkerhetsåtgärder i förhållande till de arbetsuppgifter man utför.

Exempel på arbetsuppgifter där personalen bör vara särskilt utbildad är säkringsbyte, återställning eller andra åtgärder i ställverk och driftrum, enklare felsökning i elektriska kretsar eller reparationer på elektrisk utrustning eller installation.

Vid "arbete" (dvs. när man behöver använda verktyg) skall alltid en Elsäkerhetsledare vara utsedd.

Tillsammans med uppdragsgivaren går vi innan kursstart igenom vad man får och inte får göra som driftpersonal eller tekniker. På kursdagen pratar vi sedan om ansvar och gränsdragningar. Under dagen tar vi även upp elfaran och hur man ska agera vid eventuella elolyckor. Andra ämnen som berörs är jordfelsbrytaren och jordat/ojordat.

De som ska utföra elinstallationsarbeten ska ingå i organisationens egenkontrollprogram. Denna utbildning kan vara en del av kompetenskraven för att få ingå i egenkontrollprogrammet.

Både arbetsmiljölagen och elföreskrifter ställer krav på regelbunden utbildning för dem som deltar i arbeten med elektriska risker. Lämplig intervall är 3 år.

Produktblad Elsäkerhet för tekniker