Utbildningar
Elinstallationsregler
Installationskontroll
Installationskontroll -WEBB-utb
Elektriska klurigheter
ESA
Elsäkerhet för elektriker
Elsäkerhet för tekniker
Elsäkerhet för tekniker - WEBB-utb
Arbete med spänning
Grundläggande elteknik
Elansvar - WEBB-utb
Skötsel av elanläggningar - WEBB-utb

Öppna utbildningar

Dokument / Ladda ner
Övriga

Konsulttjänster
Elansvar

Skylt "Arbete pågår"
Information om skyltsatsen

Kontakta oss
044-22 70 38

Fler kontaktuppgifter

Mer om ELKULELKUL Privacy Policy
för ELKUL-appen
Elkompetensutveckling Sverige AB
Org.nr.: 559177-5522

ELKUL - Elkompetensutveckling Sverige AB erbjuder  

Utbildningar 
ELKUL erbjuder ett flertal utbildningar inom el och elsäkerhet. 
Vi är verksamma över hela Sverige. 

Webbutbildning inom El- och elsäkerhet!

Förinspelade webbutbildningar inom el- och elsäkerhet
ELKUL har nu flera förinspelade WEB-utbildningar.
Utbildningar som erbjuds i dagsläget är
- Skötsel av elanläggningar/Elsäkerhet vid arbete - (för elektriker)
- Elsäkerhet för tekniker (för de som inte titulerar sig som "elektriker")  
- Installationskontroll/kontroll före idrifttagning
- Elansvar

En fördel med förinspelad utbildning är att eleven kan gå utbildningen i sin egen takt samt gå tillbaka och repetera om man vill det.

Live-sända webbutbildningar!
Jag erbjuder även utbildningar som WEB-utbildning "live"-sänt. På utbildningen får eleverna vara aktiva men de behöver endast dela sin kamera om de väljer det. Utbildningarna genomförs i plattformen Zoom-webinars eller via Microsoft teams  Kontakta mig för att få mer information.

Läs mer om vår ESA-utbildning här

ESA-Grund 2014 ESA-Arbete:14

 

ELKUL vill vara lite mer än bara leverantör av utbildningar. Vi ställer gärna upp som bollplank för våra kunder vid frågor och funderingar om föreskrifter och standarder. Våra kunder återkommer regelbundet när det är dags att öka på kompetensen i företaget.

ELKUL har tagit fram en skyltsats Får ej manövreras  Arbete pågår". Skyltarna har tryck med er logga, namn och telefonnummer. Läs mer här.

Välkomna med er förfrågan!