Utbildningar
Elinstallationsregler
Installationskontroll
Elektriska klurigheter
ESA
Elsäkerhet vid arbete
Elsäkerhet för driftpersonal
Arbete med spänning
Grundläggande elteknik
Maskiners el

Öppna utbildningar

Dokument / Ladda ner
Kurskatalog
Övriga

Konsulttjänster
Elansvar

Skylt "Arbete pågår"
Information om skyltsatsen

Kontakta oss
044-22 70 38

Fler kontaktuppgifter

Mer om ELKUL


ELKUL Erbjuder                                

Utbildningar 
ELKUL erbjuder ett flertal utbildningar inom el och elsäkerhet. Vi är verksamma över hela Sverige. 

ELKUL vill vara lite mer än bara leverantör av utbildningar. Vi ställer gärna upp som bollplank för våra kunder vid frågor och funderingar om föreskrifter och standarder. Våra kunder återkommer regelbundet när det är dags att öka på kompetensen i företaget.

Nya Elinstallationsregler
I början av maj kom nya elinstallationsregler ut. I de nya reglerna finns bl a justerade krav angående jordfelsbrytare, ett nytt avsnitt om laddning av elfordon och ett uppdaterat avsnitt om solceller. Läs mer här

ESA -14
De flesta el-nät-företag kräver ESA-kunskaper för dem som skall arbeta inom företagets anläggningar. Den ESA som gäller nu är ESA 2014.

Läs mer om vår ESA-utbildning här

ESA-Grund 2014 ESA-Arbete:14

ELKUL har tagit fram en skyltsats "Arbete pågår". Skyltarna har tryck med namn, företagsnamn och telefonnummer. Läs mer här.

Välkomna med er förfrågan!