Utbildningar
Elinstallationsregler
Installationskontroll
Installationskontroll -WEB-utb
Elektriska klurigheter
ESA
Elsäkerhet för elektriker
Elsäkerhet för tekniker
Arbete med spänning
Grundläggande elteknik
Elansvar - WEB-utb
Skötsel av elanläggningar - WEB-utb

Öppna utbildningar

Dokument / Ladda ner
Övriga

Konsulttjänster
Elansvar

Skylt "Arbete pågår"
Information om skyltsatsen

Kontakta oss
044-22 70 38

Fler kontaktuppgifter

Mer om ELKUL


ELKUL Erbjuder                                

Utbildningar 
ELKUL erbjuder ett flertal utbildningar inom el och elsäkerhet. Vi är verksamma över hela Sverige. 

ELKUL vill vara lite mer än bara leverantör av utbildningar. Vi ställer gärna upp som bollplank för våra kunder vid frågor och funderingar om föreskrifter och standarder. Våra kunder återkommer regelbundet när det är dags att öka på kompetensen i företaget.

ELKUL har nu även utbildningar som WEB-utbildning. Utbildningar som erbjuds i dagsläget är Skötsel av elanläggningar, Installationskontroll och Elansvar.

Direktlänk till ELKUL:s WEB-utbildningar

 

ESA -19
De flesta el-nät-företag kräver ESA-kunskaper för dem som skall arbeta inom företagets anläggningar. En ny ESA -19 kom ut hösten 2019 men det förekommer att Elnätbolag fortfarande hänvisar till "gamla" ESA -14.

Läs mer om vår ESA-utbildning här

ESA-Grund 2014 ESA-Arbete:14

ELKUL har tagit fram en skyltsats "Arbete pågår". Skyltarna har tryck med namn, företagsnamn och telefonnummer. Läs mer här.

Välkomna med er förfrågan!