Utbildningar
Elinstallationsregler
Installationskontroll
Elektriska klurigheter
ESA
Elsäkerhet för elektriker
Elsäkerhet för tekniker
Arbete med spänning
Grundläggande elteknik
Maskiners el

Öppna utbildningar

Dokument / Ladda ner
Kurskatalog
Övriga

Konsulttjänster
Elansvar

Skylt "Arbete pågår"
Information om skyltsatsen

Kontakta oss
044-22 70 38

Fler kontaktuppgifter

Mer om ELKUL


ELKUL Erbjuder                                

Utbildningar 
ELKUL erbjuder ett flertal utbildningar inom el och elsäkerhet. Vi är verksamma över hela Sverige. 

ELKUL vill vara lite mer än bara leverantör av utbildningar. Vi ställer gärna upp som bollplank för våra kunder vid frågor och funderingar om föreskrifter och standarder. Våra kunder återkommer regelbundet när det är dags att öka på kompetensen i företaget.

Varumärket ELKUL kommer succesivt att övergå till aktiebolagsform från att ha drivits som enskild firma i 18 år. Nytt företagsnamn bakom varumärket är Elkompetensutveckling Sverige AB. Den enskilda firman kommer att leva kvar några år till. Se mer under Mer om ELKUL.

Elinstallationsregler
2018 blev "nya" Elinstalaltionsregler tvingande. I de nya reglerna finns bl a justerade krav angående jordfelsbrytare, ett nytt avsnitt om matning för elfordon och ett uppdaterat avsnitt om solceller. Läs mer här

ESA -14
De flesta el-nät-företag kräver ESA-kunskaper för dem som skall arbeta inom företagets anläggningar. Den ESA som gäller nu är ESA 2014 men denna kommer att ersättas av ESA -19.

Läs mer om vår ESA-utbildning här

ESA-Grund 2014 ESA-Arbete:14

ELKUL har tagit fram en skyltsats "Arbete pågår". Skyltarna har tryck med namn, företagsnamn och telefonnummer. Läs mer här.

Välkomna med er förfrågan!